Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Výsledky zápisu pro školní rok 2017/18

přijaté děti:
10,15,16,18,19,29,32,35,37,40,42,44,45,56,58,60,62,65,66,67,68,71,72,75,79,80,81


nepřijaté děti: 1,2,3,4,5,6,9,11,13,14,17,20,21,22,23,24,25,26,33,34,38,39,41,46,47,49,50,51,52,53,54,55,59,61,63,64,69,73,74

Rodiče nově přijatých dětí srdečně zveme na schůzku, která se bude konat ve čtvrtek
15. 6. od 17 hodin. Prosíme, přijďte bez dětí. Zápis do mateřské školy pro školní rok 2017/2018

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na Praze 4. Probíhá v kanceláři ředitelky mateřské školy. K zápisu se dostaví rodič i s dítětem.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
  
Vydávání přihlášek - 3. a 4. 5. 2017 od 13 do 18 hodin
- obdržíte žádost o přijetí, přihlášku ke stravování a evidenční list dítěte
- získáte  veškeré informace k vyplnění formulářů a dalším potřebným potvrzením (potvrzení lékaře, potvrzení trvalého pobytu dítěte)

Příjem přihlášek (zápis) - 10. a 11. 5. 2017 od 13 do 18 hodin
-
odevzdáte vyplněné přihlášky, paní ředitelka je zkontroluje, zkontroluje také trvalý pobyt v OP rodiče a RL dítěte

Termín oznámení výsledků zápisu (vydávání rozhodnutí) - 31. 5. 2017 od 13 do 18 hodin

Výsledky budou zveřejněny také na našich internetových stránkách.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází ředitelka z následujících  kritérií. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

Trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4 ..............................................................................  5 bodů
Trvalý pobyt alespoň 1 zákonného zástupce dítěte v MČ Praha 4.................................. 5 bodů
Věk dítěte - 5 let........................................................................................................5 bodů
                  4 roky.....................................................................................................4 body
                  3 roky.....................................................................................................3 body
MŠ navštěvuje sourozenec.........................................................................................2 body


V případě rovnosti bodů rozhoduje věk dítěte. 

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm.d) školského zákona.

Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. Přednostně budou přijímány také děti 4 leté.

V souladu s § 36 odst.3 správního řádu mají zákonní zástupci právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí - ve čtvrtek 25. 5. od 13 do 17,30 hodin.

Rodiče, kteří mají zájem o individuální (domácí) vzdělávání, oznámí tento fakt ředitelce školy při zápisu.Mateřská škola Matěchova