Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na Praze 4. Probíhá v kanceláři ředitelky mateřské školy. K zápisu se dostaví rodič i s dítětem.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
  
Vydávání přihlášek - 2. a 3. 5. 2018 od 13 do 18 hodin
- obdržíte žádost o přijetí, přihlášku ke stravování a evidenční list dítěte
- získáte  veškeré informace k vyplnění formulářů a dalším potřebným potvrzením (potvrzení lékaře, potvrzení trvalého pobytu dítěte)

Příjem přihlášek (zápis) - 9. a 10. 5. 2018 od 13 do 18 hodin
-
odevzdáte vyplněné přihlášky, paní ředitelka je zkontroluje, zkontroluje také trvalý pobyt v OP rodiče a RL dítěte

Termín oznámení výsledků zápisu (vydávání rozhodnutí) - 30. 5. 2018 od 13 do 18 hodin

Výsledky budou zveřejněny 31. 5. také na našich internetových stránkách.

Pro zápis do mateřské školy je nutné splnit kriterium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho z rodičů v Praze 4.
Jediným dalším kriteriem rozhodujícím o přijetí či nepřijetí je věk dítěte.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm.d) školského zákona.

Přednostně bude  v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

V souladu s § 36 odst.3 správního řádu mají zákonní zástupci právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí - ve čtvrtek 24. 5. od 13 do 16 hodin.

Rodiče, kteří mají zájem o individuální (domácí) vzdělávání, oznámí tento fakt ředitelce školy při zápisu.Mateřská škola Matěchova