Kontaktní údaje nebudou poskytnuté třetím stranám a slouží pouze a výhradně pro kontakt mezi školkou a zákonným zástupcem dítěte. Kontaktní údaje nebudou nikde publikovány. Jedno dítě může mít aktivní pouze jeden účet. Souhlasím s poskytnutím údajů s pravidly viz výše. Dále se zavazuji, že nebudu obsah tohoto webu šířit dále a použiji ho pouze pro vlastní potřeby.