Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00


Ve školním roce 2021/2022 nebudou v MŠ Matěchova probíhat žádné odpolední kroužky nad rámec běžných vzdělávacích aktivit dostupných pro všechny děti.

Rozhodli jsme se tak na základě doporučení České školní inspekce, která dlouhodobě upozorňuje na to, že placené odpolední kroužky jsou v přímém rozporu se zásadou rovného přístupu dětí ke vzdělání v mateřské škole. Naše zkušenosti  z uplynulého školního roku, kdy žádné kroužky neprobíhaly z důvodu nepříznivé epidemiologické situace, potvrdily naši domněnku, že organizace odpoledních kroužků narušuje klidný odpolední režim ve třídách, nutí děti ke zbytečnému spěchu a stresu, brání poklidné adaptaci a rozvoji velkých fantazijních her. 
Díky absenci kroužků vládla v uplynulém školním roce ve všech třídách klidná tvůrčí atmosféra, probíhalo individuální vzdělávání, děti měly prostor a čas pro rozvoj her či pro hry na zahradě.

Jedinou aktivitou navíc, kterou realizujeme v odpoledních hodinách je kompenzace jazykové bariéry dětí s odlišným mateřským jazykem - doučování českého jazyka bude nadále probíhat zdarma díky dotaci MČ Praha 4. Mateřská škola Matěchova