Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Vážení rodiče,


  MHMP byl schválen balíček Opatření ke zmírnění dopadu inflace. Ti z Vás, kteří jsou ve finanční nouzi můžete prostřednictvím školky zažádat o prominutí plateb školného a stravného.
Prosíme, pečlivě si prostudujte následující odkaz, zda splňujete kriteria: 

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Pokud se rozhodnete zažádat, stáhněte si a vyplňte formulář.

Tento formulář odevzdávejte paní ředitelce.  Vedení školy rozhodne od následujícího kalendářního měsíce o prominutí plateb.

Mateřská škola Matěchova