Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

 

 

Plán kulturních akcí – 2. pololetí 2017/2018

ÚNOR 
16. 2. - 9,30 pohádka „Doktor Honza“

Výsledek obrázku pro loutky

 22. 2. -  dopoledne Karneval ve školce

 

BŘEZEN 
2. 3. - 10,00 pohádka „Papírový koníček“

7. 3. - dopoledne - Vítání občánků (třída Rybiček)

14. 3. - 11,00 pohádka „Na návštěvě v Broučkově“

23. 3. - Noc s Andersenem

29. 3. - Zelený čtvrtek ve školce

 

DUBEN

12. 4. - Den otevřených dveří

20. 4. - dopoledne - Den Země

23. 4. - 9,30 - pohádka  „O Budulínkovi“

30. 4. - dopoledne  - Rej čarodějnic

 

KVĚTEN

11. 5. - 9,30 pohádka „Žabák Valentýn“

15. 5. - dopoledne Vítání občánků (třída Rybiček)

            16,30 - Jarní besídka (Žabičky, Motýlci)

17. 5. - 16,30 - Jarní besídka (Berušky, Rybičky)

22. 5. -  celoškolní výlet Obora Žleby

28. 5. - 8,30 focení tříd

29. 5. - dopoledne  - Vítání občánků (třída Rybiček)

          - 16,00 – 17,30 Sportovní odpoledne nejen pro tatínky 

30. 5. - dopoledne – Vítání občánků (třída Rybiček)

 

ČERVEN

4. 6. - 9,00 - sférické kino „Tajemství stromu“

11. - 15. 6. - Škola v přírodě

20. 6. od 16,30 - Rozloučení s předškoláky

 

Termíny jednotlivých akcí mohou být z organizačních důvodů změněny. Některé další akce mohou být avizovány na nástěnkách v mateřské škole.

Mateřská škola Matěchova