Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Plán kulturních akcí – 2. pololetí

ÚNOR
9. 2. - 10,30 pohádka „O kouzelném zvonu“Výsledek obrázku pro kašpárek loutka

13. - 17. 2. - Celoškolní projekt Edison Little

22. 2. - 9,30 pohádka „Veselé vaření“

23. 2. - dopoledne - Karneval ve školce


BŘEZEN

3. 3. - 10,00 pohádka „Nápad myšky Terezky“

20. 3. - pohádka „O Sněhurce“

31. 3. - Noc s Andersenem


DUBEN

12. 4. - 9,00 „Velikonoční pohádka“

13. 4. - Zelený čtvrtek

21. 4. - dopoledne - Den Země

25. 4. - Den otevřených dveří

28. 4. - dopoledne - Rej čarodějnic


KVĚTEN

10. 5. od 8,15 fotografování tříd

15. 5. - 11,00 „Námořnická pohádka“

18. 5. - výlet do přírody - Brdy – 3.a 4. třída

19. 5. - výlet do přírody – Brdy – 1.a 2. třída

22. 5. - Jarní besídka pro rodiče – 2. a 4. třída

23. 5. - Jarní besídka pro rodiče – 1. a 3. třída

29. 5. - Sférické kino v mateřské škole

30. 5. od 16,00 - Sportovní odpoledne nejen pro tatínky


ČERVEN

8. 6. - 9,30 divadlo „Hurá, děti!“

12. - 16. 6. - Škola v přírodě

20. 6. od 16,30 – Rozloučení s předškoláky


Termíny jednotlivých akcí mohou být z organizačních důvodů změněny. Některé další akce mohou být avizovány na nástěnkách v mateřské škole.

Mateřská škola Matěchova