Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

 

Vážení rodiče,

prosíme, nahlaste ráno paní učitelce nebo paní uklízečce, zda bude Vaše dítě docházet do školky
v týdnu od 26. do 30. 10. (podzimní prázdniny.)

Upozorňujeme, že ve středu 28. 10. je státní svátek.

Děkujeme

 ___________________________________________________________________________

Z důvodu výskytu onemocnění COVID- 19
je do 18. 10. přerušen provoz třídy Žabiček.
Pro otestované děti se třída otevře v pondělí 19. října.
Pro neotestované ve čtvrtek 22. října.

Děkujeme za pochopení
__________________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče,

 společně s námi jistě sledujete nepříznivou epidemiologickou situaci a očekáváte další a další protikoronavirová opatření a omezení.

 Vzhledem k tomu, že je jasně doporučeno v mateřských školách omezit odpolední zájmové aktivity a nemíchat děti z jednotlivých třídních skupin, jsme se rozhodli, že v tomto školním roce se v MŠ Matěchova bude konat pouze kroužek logopedického cvičení a doučování českého jazyka dětí odlišných národností. Oba tyto kroužky totiž vyučují naše paní učitelky (nikoli externí lektor) a děti z jednotlivých tříd se při nich neslučují. Pokud máte zájem o doučování českého jazyka, hlaste se u paní učitelky Zimkové a Rejmanové. Pokud máte zájem o logopedické cvičení, hlaste se přímo na www.krouzky.cz.

Chceme, pokud možno, co nejvíce zabránit slučování dětí z jednotlivých tříd. Proto nebudeme pořádat tradiční divadelní představení, nebudeme slučovat děti na odpolední kroužky, ale naopak se pokusíme, co nejvíce udržet děti z jednotlivých tříd oddělené. Jedině tak můžeme doufat, že při pozitivním výsledku výtěru, nebude muset do karantény celá školka, ale pouze jedna třída. Pokusíme se tedy zajistit co nejdelší provoz na všech jednotlivých třídách a děti slučovat co nejméně to bude možné. Pokud to tedy personální podmínky dovolí (pokud nebudou paní učitelky samy nemocné), nebudou se děti potkávat jinde než na zahradě.


Od 7 do 7,30 je provoz pouze ve třídě Motýlků. Sem voďte děti jen v případě, že je to nezbytně nutné. Od 7,30 bude provoz na jednotlivých třídách ideálně až do 17,30. Ale to (pochopitelně) závisí na počtu zdravých učitelek.

Obávám se, že nová nařízení a omezení nám neumožní realizovat ani naši plánovanou a oblíbenou Dýňovou slavnost nebo Setkání u vánočního stromečku.

Nadále, prosím, dodržujte hygienická nařízení – používejte dezinfekci, zkuste již posílat děti nahoru samotné a rozhodně je neposílejte nemocné do školky. Díky Vašem přístupu jsme zvládli první měsíc bez potíží.

Rozhodně se ale nebojte jít za paní učitelkou nebo za vedením školy komunikovat jakýkoli problém. Opravdu by nás mrzelo, kdyby se kvůli omezením zhoršily naše vzájemné vztahy.

 Děkujeme Vám za pochopení a vstřícný přístup. Přeji pevné nervy i zdraví!

                                                                                                         Mgr. Erika Štanclová

___________________________________________________________________________
Divadelní představení "Domku, domku domečku"

Klientské centrum v aplikaci Domeček

se koná ve čtvrtek 24. září dopoledne. 

Podařilo se nám uspořádat divadelní pohádku na zahradě mateřské školy__________________________________________________________________________
Setkání s rodiči na téma adaptace a potřeby dítěte v mateřské škole
se bude konat

v pondělí 21. 9. od 17, 30 do 19,30


Co Vám paní učitelky chtějí říct?
- jak to u nás chodí
- jak probíhá adaptace Vašich dětí
- co  trápí nás
- vyslechnou si, co trápí Vás
- odpoví na Vaše otázky

Pokud to počasí dovolí, bude se schůzka opět konat na zahradě MŠ. V případě nepřízně, budeme ve třídě. Vezměte si tedy s sebou roušky. Prosíme, děti nechte doma.

___________________________________________________________________________
Baseballové dopoledne
Eagles Praha, z.s. Baseball & Softball


v úterý 22. 9. 
si děti z Berušek a Rybiček užijí sportovní hry na zahradě MŠ Fillova.

Odcházejí po svačině a vrací se na oběd.
Dejte jim , prosím, vhodné sportovní oblečení a batůžek.
Do něj pití a pláštěnku. 

 


_________________________________________________________________________________________
Výlet na letiště V. HavlaLetiště Praha bude omezovat provoz postupně, cizince do Česka nepustí |  EuroZprávy.cz

se koná
15. 9. - pro Berušky
16. 9. - pro Rybičky

Odjíždíme v 7,45 z ulice Krčská (restaurace Pokrok) a návrat plánujeme kolem 12,30 na oběd do školky.
Do batůžku dejte dětem pláštěnku, pití , svačinu, kapesníky a ROUŠKU!

____________________________________________________________________________

Výlet na Tvrz Hummer pro Berušky a Rybičky Jezdectvi.cz - Koně v akci 2019: "Ve jménu krále" - Koně na náměstí

aneb
projektový den "Po stopách rytířů"

se koná
ve čtvrtek 10. 9.

Odjezd - v 8,00 od restaurace Pokrok (ul. Krčská)
Návrat přibližně v 16 hodin tamtéž

S sebou dejte dětem batoh a do něj: pláštěnku, pítí jídlo na celý den (v MŠ bude jídlo automaticky
odhlášeno), kapesníky .


Při velkém dešti se tento výlet ruší.


__________________________________________________________________________________________ 

Schůzka rodičů s vedením školy a schůzka SRPŠ

Vážení rodiče,

zveme Vás na úvodní schůzku do naší mateřské školky,
která se bude konat v úterý 8. 9. od 17 hodin. Pokud to počasí umožní, sejdeme se na zahradě.
Pokud to počasí neumožní, sejdeme se tradičně ve třídě Berušek.

Prosím, aby přišel vždy jen jeden rodič a měl s sebou roušku.

Ráda bych s Vámi pohovořila o omezeních v souvislosti s covid-19, opět připomněla Školní řád, seznámila Vás s dotačními programy, které realizujeme a je potřeba zvolit výbor SRPŠ.

Těším se na setkání.

_____________________________________________________________________________________________________

Odborně zaměřené setkání s rodiči

Vážení rodiče,

v úterý 8. 9. se od 18 hodin 
koná na zahradě školy
odborně tématické setkání,
kde budeme prezentovat aktivity školy, které realizujeme v rámci dotačního programu Podpora multikulturního vzdělávání II.

Projekty | cimburacka.cz____________________________________________________________________________________________________

Organizace provozu MŠ Matěchova ve školním roce

2020/21 vzhledem ke Covid-19 

 

1. Vstup do budovy dospělým osobám je povolen pouze s rouškou.

 2.  Každý, kdo vstupuje do budovy, použije u vchodu dezinfekci na ruce.

3. Rodiče jsou povinni do mateřské školy vodit pouze zdravé děti. Při projevech respiračního onemocnění dítě do kolektivu nesmí. Pokud se příznaky onemocnění projeví v průběhu dne, rodiče jsou povinni si dítě NEPRODLENĚ vyzvednout.

 4.  Zákonní zástupci nových dětí mají povolen vstup do třídy dočasně – po  dobu adaptace dítěte, rodiče starších dětí pouze v prvních dnech, kdy vyplní a podepíší potřebné dokumenty. Dále už budou posílat dítě z šatny samotné, jak tomu bylo v červnu.

5. Každý rodič oznámí svůj příchod ráno videotelefonem, v šatně převlékne dítě a buď ho tedy doprovodí do třídy nebo již pošle nahoru samotné. Pokud chce rodič konzultovat jakýkoli problém s učitelkou, může za ní jít do třídy pouze s rouškou.

6. Na zahradě děti nemohou pít z pítka. Dejte jim tedy každé ráno do šatny podepsanou lahev s čerstvou vodou. Každý den také lahev odneste a vymyjte. Tuto vodu budou pít děti v době pobytu na zahradě.

7. Po příchodu do třídy si nejprve každé dítě důkladně umyje ruce.

8. Při vyzvedávání dítěte rodič opět videotelefonem oznámí příchod. Pro nové děti si rodiče dojdou do třídy, starší děti paní učitelka pošle do šatny. Rodič na dítě počká pod schody tak, aby ho vidělo. Rodič se s dítětem zdržuje v šatně pouze na nezbytnou dobu a co nejrychleji budovu opustí.

9. V případě nařízené karantény ve třídě předškolních dětí (Berušky a Rybičky), pokud dojde k uzavření třídy, bude formou e-mailové komunikace probíhat distanční výuka.

10. Pokud trpí Vaše dítě alergickou rýmou či kašlem, je škola oprávněna požadovat potvrzení lékaře o tom, že dítě není infekční.

Upozorňuji, že je možné, že se tato opatření budou v průběhu školního roku měnit.

O konání či zrušení kulturních akcí a odpoledních kroužků rozhodne vedení školy v průběhu září.

 V prostorách mateřské školy bude prováděn ve zvýšené míře úklid a dezinfekce povrchů. Při pobytu ve třídě se bude často větrat. Děti si nebudou samostatně nabírat jídlo, ani rozdávat příbory či jiné nádobí.

 

                                 Pevně věřím, že vše zvládneme a užijeme si víceméně normální školní rok.

 

                                                                                                                       Erika Štanclová

 ____________________________________________________________________________________________________

Letní květiny stock fotografie, royalty free Letní květiny obrázky ...
Vážení rodiče a milé děti,
přejeme vám krásné letní dny. Užijte si  hodně společných zážitků a dávejte na sebe u vody i na horách pozor.
Už teď se těšíme, že se v úterý 1. září opět setkáme v naší mateřské škole.
Všichni věříme, že nás čeká klidný a zcela tradiční nový školní rok.
Prosíme, nezapomeňte přerušit trvalé příkazy na svých účtech.


___________________________________________________________________________________________________

Upozorňujeme rodiče,
kteří plánují děti do školky přivést v přelomovém týdnu 29. 6. - 3.7.,
že od středy 1. 7. začíná nové účetní období a pokud dítě bude ve školce (byť jen na den), jste povinni zaplatit školné za celý měsíc červenec.


___________________________________________________________________________________________________

Video - Rozloučení s předškoláky

Video ze slavnosti Rozloučení s předškoláky,
získáte na požádání od pí. Hadáčkové
na irena.hadackova@gmail.com

____________________________________________________________________________________________________
Prázdninový provoz - červenec

                                                  (týká se pouze přihlášených dětí)Kreslené sluníčko Stock vektory, Royalty Free Kreslené sluníčko ...

Vážení rodiče,
v červenci bude provoz v naší školce částečně omezen.
Vzhledem k počtu přihlášených dětí, bude provoz probíhat
maximálně ve dvou třídách.
 
Nadále platí nastavená pravidla . Rodiče budou ohlašovat příchod dítěte videotelefonem a nebudou vstupovat do tříd, děti budou na zahradě pít z lahve. Nebojte se, pokud dítěti pití dojde,  vodu doplníme.
Prosíme, sledujte vývoj počasí. Děti budou velkou část dne trávit venku, vybavte je prosím vhodným oblečením, ráno je namažte opalovacím krémem a dejte jim pokrývku hlavy.


________________________________________________________________________________________________

Vyjádření SRPŠ

Vážení rodiče.

Vzhledem k situaci, která nastala v souvislosti s opatřeními vlády, proti šíření Covid19 , nebylo možné ve druhém pololetí vyčerpat příspěvky členů na plánované akce.

Dne 15.6.2020 rozhodla rada SRPŠ o možném vrácení příspěvků na druhé pololetí rodičům předškoláků, v krajním případě, i ostatním rodičům. Příspěvky rodičů dětí , které budou pokračovat v následujícím školním roce se ponechají na bankovním účtu a využijí se na  aktivity a kulturní akce v roce 2020/2021. Případně, po odhlasování, můžeme využít peníze např. na herní prvky na zahradě aj.

 Vrácení příspěvku rodičům bude probíhat na základě písemné žádosti. Která bude obsahovat jméno dítěte, třídu a číslo účtu, které se bude shodovat s číslem účtu příchozí platby příspěvku.

Po domluvě s vedením školy, jsme spočítali zrušené akce a dohodli se na vrácení 400Kč.

 Žádosti a případné dotazy, můžete posílat na email: tvrz.kodickova@seznam.cz

Zároveň bych ráda upozornila, že je stále pár dětí, které příspěvek nezaplatily. Proto prosím zkontrolujte Vaše platby.

Děkujeme za pochopení.

Michaela Tvrz Kodíčková - místopředsedkyně SRPŠ

_______________________________________________________________________________________________


Rozloučení s předškolákyCastorland Pasování na rytíře 1500 dílků od 169 Kč | Zboží.cz

proběhne v pondělí 22. 6.  dopoledne ve školce
bez přítomnosti rodičů.

Prosíme, dejte v pondělí předškolákům do školky hezké oblečení.


Kamarádi z ostatních tříd si pro předškoláky připravili krátká vystoupení,
předškoláci na oplátku zatančí a zazpívají jim.
Čeká je také pasování na školáky, zmrzlina a dárky na rozloučenou.

Prosím všechny rodiče, aby respektovali rozhodnutí a pochopili, že postávání za plotem neumocní zážitek Vašeho dítěte. Právě naopak. Nebude si užívat oslavu, ale mávat mamince. Navíc je tento nápad velmi necitlivý vůči dětem, jejichž rodiče budou v práci.
Abyste o zážitek nepřišli, připravíme pro Vás video i fotografie.

Moc děkuji za pochopení.
________________________________________________________________________________________________
Kreslený spící měsíc stock fotografie, royalty free Kreslený spící ...
NOC VE ŠKOLCE

pro předškoláky

se koná úterý 23. 6. od 18 hodin


Sejdeme se po večeři a večerní hygieně.

Děti potřebují odvahu, dobrou náladu, spacák a polštářek, lehké pyžamko,
spodní prádlo a ponožky na druhý den, kartáček a pastu, hřeben,
něco dobrého k snídani (pití zajišťuje školka).__________________________________________________________________________________________
Organizace prázdninového provozu


Na základě zjištěného zájmu o prázdninový provoz, dochází k několika změnám.

V červenci mají prázdninový provoz všechny MŠ.
(rodiče z MŠ Matěchova již své děti závazně přihlásili)

 

Od 3. 8. do 21. 8. budou v provozu MŠ Fillova, Jílovská, Kaplická, Točitá
(od 24. 8. do 31.8. všechny mš bez provozu)

Pro děti z MŠ Matěchova je určena MŠ Točitá - všichni rodiče, kteří původně hlásili děti na Fillovu, byli informování prostřednictvím mailu.

________________________________________________________________________________________________

Rozloučení s předškoláky trochu jinakZávěrečné rozloučení s předškoláky - Mateřská škola Svatopluka ...

Vážení rodiče,
v letošním roce jsme nuceni, vzhledem k mimořádným opatřením, uspořádat rozloučení s předškoláky
v dopoledních hodinách bez přítomnosti rodičů.

Loučit se s nimi budou kamarádi z ostatních tříd.
Vzhledem k mimořádným okolnostem jsme v tuto chvíli  ještě nedostali objednané rozlučkové dárky pro předškoláky a proto budeme pravděpodobně nuceni posunout termín akce. 
S novým termínem budete, samozřejmě, seznámeni prostřednictvím našich stránek.

________________________________________________________________________________________________-

Schůzka pro rodiče nově přijatých dětí


Srdečně Vás zveme na informační schůzku pro nové rodiče, která se bude konat
v pondělí 15. 6. od 17,30
na zahradě naší mateřské školy.

Použijte vstup branou přímo na zadní zahradu.
Prosíme, přijďte tentokrát bez dětí, abychom měli dostatek klidu pro předání důležitých informací a společnou diskuzi.
Poprosíme Vás také o vyplnění několika dokumentů.
O tom, že ve školce je bezva aneb Co nás čeká ve školce!
Těšíme se na Vás!

_________________________________________________________________________________________________

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/21 jsou již dostupné v kategorii Zápis.

_________________________________________________________________________________________________
 
V galerii jsou pro zájemce o vzdělávání v naší mateřské škole připraveny nové fotografie
celého interiéru a zahrady.
________________________________________________________________________________________________
Výsledky vyšetření zrakuZákladní škola a Mateřská škola Kamenný Újezd – MŠ – Vyšetření ...

Vážení rodiče, konečně jsme získali výsledky vyšetření vad zraku.

Pokud si je chcete vyzvednout, můžete kdykoliv od 25. 5. ve školce . Prosíme, oznamte  svůj příchod videotelefonem na svou třídu a požádejte o výsledky. Přineseme Vám je. 
________________________________________________________________________________________________

Fotografování třídFotograf kreslené ikony Clipart | +1 566 198 kliparty

Ve čtvrtek 28. 5. od 8,30 proběhne na zahradě fotografování třídních skupin
za dodržení všech hygienických opatření.
Pokud mají zájem o fotografování i rodiče, jejichž dítě v tuto dobu do školky docházet nebude, mají možnost ho na chvíli přivést. Povolen bude vstup dítěte pouze na zahradu a pouze s podepsaným čestným prohlášením o neexistenci příznaků virového onemocnění (viz příspěvek níže).


_________________________________________________________________________________________________ 

Organizace provozu MŠ Matěchova od 25. 5 2020 do konce školního roku 2019/20

 

Mateřská škola obnovuje provoz od 25. 5. 2020 včetně provozu školní jídelny. Na základě doporučení MŠMT a vzhledem k nutné ochraně zdraví dětí, zaměstnanců a rodičů však upravuje svůj provoz následujícím způsobem:

1. Rodiče jsou povinni do mateřské školy vodit pouze zdravé děti. Při projevech respiračního onemocnění či teplotě dítě do kolektivu nesmí. Pokud se příznaky onemocnění projeví v průběhu dne, rodiče jsou povinni si dítě NEPRODLENĚ vyzvednout.

 2. Rodiče jsou povinni při prvním příchodu odevzdat vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Rodič je povinen nahlásit nemoc dítěte.

3. Rodič nebo jiná doprovázející osoba může vstoupit do budovy pouze s rouškou, a to pouze na nezbytně dlouho dobu.

4. Děti a pedagogičtí pracovníci ve vnitřních prostorách roušku nosit nemusí.

5. Každý, kdo do budovy vstoupí, použije u vchodu dezinfekci na ruce.

6. Rodič oznámí svůj příchod ráno videotelefonem, v šatně převlékne dítě, pošle jej po schodech samotné nahoru, a vyčká na kontrolu teploty.  V prvním mezipatře si dítě převezme zaměstnanec mateřské školy a změří mu teplotu bezdotykovým teploměrem. Až po kontrole teploty může rodič odejít. Pokud bude dítěti naměřena zvýšená teplota – tedy 37 st. Celsia a více, rodič si dítě musí odvést.  

 7. Do společné šatny bude paní školnice pouštět jen omezený počet rodičů, aby byly zajištěny dostatečné rozestupy. Dodržování rozestupů je podmínkou nejen ve vnitřních prostorách školy, ale také před vstupem do budovy v areálu mateřské školy. Nesmí zde docházet ke shromažďování.

8. Děti budou trávit většinu času na školní zahradě, dejte jim proto vhodné oblečení na ven – čepici,  sportovní obuv  a vhodné oblečení. Ráno děti namažte opalovacím krémem.

 9. Na zahradě děti nemohou pít z pítka. Dejte jim každé ráno do šatny podepsanou lahev s čerstvou vodou. Tu budou pít v době pobytu na zahradě.

 10. Po příchodu do třídy si nejprve každé dítě důkladně umyje ruce.

11. Při vyzvedávání dítěte rodič opět videotelefonem oznámí příchod a paní učitelka pošle dítě do šatny. Rodič na dítě počká pod schody tak, aby ho vidělo. Rodič se s dítětem zdržuje v šatně pouze na nezbytnou dobu a co nejrychleji budovu opustí.

12. Vyzvedávání ze zahrady probíhá stejným způsobem, jen rodič zvoní na zahradu a dítě přichází do šatny ze zahrady. Rodič nebo jiná doprovázející osoba nebude vstupovat na zahradu.

Děti nesmí do školky nosit žádné hračky z domova!

 

V prostorách mateřské školy bude prováděn ve zvýšené míře úklid a dezinfekce povrchů. Děti budou většinu času trávit na zahradě. Při pobytu ve třídě se bude často větrat. Děti si budou často mít ruce a utírat se do jednorázových ručníků. Děti si nebudou samostatně nabírat jídlo, ani rozdávat příbory či jiné nádobí.

 

Návrat nejmenších dětí po tak dlouhé době bude jistě spojen znovu s adaptačními problémy. Prosíme, zvažte opravdu nutnost nástupu dítěte do mateřské školy za těchto okolností.

_______________________________________________________________________________________________
Prázdninový provoz v mateřských školách

Na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 4 bude naše mateřská škola v provozu po celý červenec. 
Konkrétní podmínky provozu budou doplněny. 

_______________________________________________________________________________________________

MŠ Matěchova obnoví svůj provoz 25. 5. 2020

Vedení školy tvoří na základě doporučení MŠMT manuál konkrétních opatření, se kterým budete seznámeni.
Nicméně, víme, že děti ani pedagogové ve školce nebudou muset nosit roušky. 
Pohyb rodičů ve školce bude omezen.
Kroužky a veškeré kulturní akce do konce šk. roku jsou zrušeny.


Prosím rodiče, aby  pečlivě zvážili, zda je přítomnost dítěte ve školce skutečně nezbytná. 
Pokud plánujete nástup dítěte, prosíme, aby jste to oznámili neprodleně prostřednictvím mailu na msmatechova @volny.cz
nebo SMS paní ředitelce  na tel. číslo 608861273. 

Školné za měsíc květen - červenec budou hradit pouze rodiče, kteří umístí své dítě do mateřské školy.
Školné za měsíc květen činí 210,- Kč.
Další měsíce již hraďte v úplné výši 798,- Kč/měsíc.

Pokud dítě do školky nenastoupí, budete od úplaty školného (a pochopitelně i stravného) osvobozeni.

________________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,
zde je několik námětů na činnosti, které by Vám mohly pomoci v domácí přípravě předškoláků:
Klub předškolák – červen – Základní škola Velvary
- čtěte dětem pohádky a společně o nich hovořte
- povídejte si o filmových pohádkách
- kreslete , modelujte z modelíny, stříhejte papír
- dávejte dětem složitější úkoly - např. "přines mi z pokoje papír, tužku a nůžky"
- nehádejte jejich myšlenky - vím, že víte, co řeknou, ale nechte je vyjádřit svou potřebu přesně a celou větou,
tak aby jim rozuměla i paní učitelka
- trochu počítejte, určujte barvy, co je menší a co větší, co je dál a co je blíž,co je lehčí, těžší, starší, novější...
- procvičujte názvy základních geometrických tvarů
- zpívejte a tleskejte
- a prosím, trvejte na dodržování pravidel

Zde je odkaz na stránky s pracovními listy pro předškoláky, ale zdůrazňuji, že pracovní list je jen jedna z možností.
Vhodnější je používat hmatatelné předměty, počítat a porovnávat reálné předměty, než jen na papíře.

Pevně věřím, že se brzy ve školce setkáme a budeme s dětmi pokračovat v
práci.

Erika Štanclová
_______________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,

 prosím, pokud plánujete letos ukončit docházku v naší mateřské škole (například z důvodu stěhování), sdělte tuto informaci co nejdříve mailem. Potřebujeme znát počet volných míst pro příští školní rok.

S odchodem předškoláků, samozřejmě, počítáme. Rodiče předškoláků zároveň žádám, aby nás informovali, pokud plánují odklad školní docházky.

Děkuji za pochopení.

_____________________________________________________________________________________________

Zájemci o přijetí dítěte do naší mateřské školy,
všechny důležité informace o zápisu najdete
na těchto stránkách v kategorii Zápis.

_____________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a milé děti,
Globus

přejeme Vám všem krásné velikonoční svátky.

Už se na Vás moc těšíme!

_______________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo formulář pro ošetřovné na dítě pro OSVČ.
Veškeré informace najdete zde. Žádost je v elektronické podobě. Připomínám, že naše mateřská škola je uzavřena od 18.3.2020 z Usnesení Rady MČ Praha 4.
Ať již potřebujete potvrzení o uzavření školy jako OSVČ nebo jako zaměstnanec, neváhejte se na mě obrátit a svou žádost napište na msmatechova@volny.cz.
Uveďte , zda jste zaměstnanec či OSVČ.

Neztrácejte optimismus, snad se brzy vše vrátí k normálu a my vám zase s péčí o děti rádi pomůžeme.
Už teď se těšíme.

Erika Štanclová
________________________________________________________________________________________________
Prázdninový provoz

Aktuální informace k prázdninovému provozu naleznete  - zde.
Přihlášky  na měsíc červenec - zde.
Přihlášky na srpen - zde.

Všechny vyplněné přihlášky posílejte vyplněné a oskenované na
msmatechova@volny.cz
___________________________________________________________________________________________________


Školné

Vzhledem k rozhodnutí zřizovatele o uzavření mateřské školy Matěchova,
bude poplatek za školné
na měsíc březen adekvátně snížen na 435,- Kč ( 363,- Kč je tedy přeplatek) .
Na měsíc duben je platba školného zrušena.
Pozastavte platby školného a stravného.
Přeplatky Vám budou, pochopitelně, vráceny na konci školního roku.

___________________________________________________________________________________________________

Potvrzení formuláře pro čerpání OČR z důvodu přerušení provozu
Vám budeme vystavovat
oskenované mailem na základě e-mailové žádosti.

__________________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí zřizovatele je od úterý 18. 3. 2020
přerušen do odvolání provoz naší mateřské školy.
MČ P4 určila několik mateřských škol,
které budou v mimořádném režimu otevřeny pro děti 

MŠ 4 Pastelky, objekt Plamínkové 2
ZŠ a MŠ Mendíků 2
Krčská mateřská škola, Tajovského 1309
MŠ Svojšovická 3/2923
MŠ Jitřní 2/424

Provoz těchto mateřských škol je určen pouze zaměstnancům ve zdravotnictví, bezpečnostních sborech, policie, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozdbrojených sil.
Dále pro rodiče samoživitele a rodiče, kteří nemohou péči o dítě zajistit jiným způsobem.

 
____________________________________________________________________________________________________
Dopis zřizovatele pro rodiče:

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

z důvodu mimořádné situace v souvislosti se šířící se epidemií koronaviru
je pravděpodobné, že mnoho z Vás, s ohledem na snahu o eliminaci zdravotních
rizik, přistoupí k péči o dítě v domácím prostředí (dovolená, „ošetřovné“,
neplacené volno).
Lze předpokládat, že v důsledku této situace pro Vás nastane

nemalý problém se zabezpečením dohledu nad dětmi v době letních prázdnin.
Z důvodu této mimořádné situace Městská část Praha 4 přistoupila k rozhodnutí
o změně v organizaci prázdninového provozu v měsíci srpnu 2020.
Původně 
plánovaný letní kemp v objektech MŠ 4 pastelky (objekt Sedlčanská) a Krčské
mateřské školy (objekt Tajovského) v termínech od 3. – 7. 8. a 10. – 14. 8. 2020
se nahrazuje provozem v běžném režimu v těchto mateřských školách:
 Mateřská škola Trojlístek (objekt Točitá)
 Mateřská škola Jílovská
 Mateřská škola Fillova
Uvedené MŠ budou otevřeny od 3. 8. do 28. 8. 2020.
Přihlášky si můžete 
vyzvednout ve svých kmenových MŠ. Vyplněné přihlášky k prázdninovému
provozu v měsíci srpnu předáte do 15. 4. včetně, v kmenové MŠ. Tento termín je
i termínem pro odevzdání přihlášek k prázdninovému provozu v měsíci červenci 2020.

! Tímto se ruší termín 19. 3. 2020 k zápisu do prázdninového provozu na měsíc
červenec v MŠ Voráčovská, MŠ Na Chodovci, Škola Kavčí hory (objekt Kaplická),
ZŠ a MŠ Sdružení (objekt Družstevní ochoz), MŠ Mezivrší a v MŠ Němčická.
Současně se ruší plánovaná realizace letních prázdninových sportovních kempů.
Veškeré písemnosti k nim pozbývají platnosti!
Věříme, že výše uvedená opatření, tj. zajištění prázdninového provozu po celé
letní prázdniny, Vám pomohou v rozhodování při řešení aktuální situace.
V Praze dne 13. 3. 2020


_________________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,

od pondělí 16. 3. 2020 budou přítomné děti sloučeny a provoz bude jen v 1. patře.

Stále platí opatření, že rodiče do patra nevstupují!

Z důvodu ochrany zdraví dětí a zaměstnanců v MŠ Matěchova

byly do odvolání zrušeny všechny kroužky, divadla a exkurze.

 

Maminky na mateřské dovolené žádáme, aby si nechaly děti v domácí péči.

Děkujeme za pochopení.

__________________________________________________________________________________ 

Vážení rodiče, 

v rámci bezpečnostních opatření chceme v naší mateřské škole omezit každodenní pohyb velkého množství osob . 

Z tohoto důvodu ( až do odvolání ) zavádíme následující pravidla: 

Příchod do MŠ:

1. KAŽDÝ rodič oznámí příchod dítěte videotelefonem.

 2. Rodič převlékne dítě v šatně a rozloučí se s ním pod schody.

 3. Dítě samostatně dojde po schodech do třídy ( nejmladším dětem půjde naproti pracovník MŠ ).

 4. Rodič může zkontrolovat příchod dítěte do třídy při svém odchodu opět videotelefonem.

 

 Vyzvedávání dětí:

 1. KAŽDÝ rodič oznámí svůj příchod videotelefonem učitelce a počká na dítě pod schody tak,

 aby ho dítě vidělo.

 2. Dítě samostatně sejde do šatny ( nejmladším dětem opět pomůžeme ).

Děkujeme vám za dodržování nových pravidel a pochopení. 


O dalším postupu a rozhodnutích zřizovatele vás budeme informovat.

 

 Erika Štanclová a kolektiv zaměstnanců MŠ Matěchova.

___________________________________________________________________________

Den otevřených dveří 

je z důvodu opatření proti šíření koronaviru zrušen.
___________________________________________________________________________
KARNEVALImage result for maska karneval potter


Ve čtvrtek 27. 2. dopoledne 
se ve školce koná tradiční karnevalové veselí.

Prosíme, přiveďte děti ráno do třídy v maskách.


________________________________________________________________________________________________ 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ - LÉTO 2020

Vážení rodiče,

v tomto roce dochází k výrazné změně v systému letních provozů mateřských škol.

V měsíci srpnu budou zavřeny všechny mateřské školy.

V červenci bude pro naše děti otevřena MŠ Kaplická (Kavčí hory).

Zápis zde proběhne 19. 3. 2020.

(Přihlášku dostanete  v MŠ od paní učitelky na vyžádání.) 

Prázdninový provoz je určen především pro děti zaměstnaných rodičů.

V minulosti docházelo běžně k situacím, kdy děti trávily v letních provozech souvisle celé léto. Toto opatření má za cíl především zajistit odpočinek s rodinou všem dětem a také ochránit přetěžované pedagogy před vyhořením.

V měsíci srpnu navíc můžete využít pestré nabídky příměstských táborů.

Věřím, že těmto argumentům rozumíte a svým dětem zajistíte krásné letní prázdniny.

Školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020.

___________________________________________________________________
PROJEKT EDISON LITTLE


Vážení rodiče,

od 10.  do 14. února 2020

bude v naší školce ve spolupráci s organizací AIESEC Praha opět probíhat oblíbený projekt

Edison Little.
Výsledek obrázku pro AIESEC

Stážisté by tentokrát měli být z Indonésie a Turecka.
Opět budou Vaše děti hravou formou seznamovat s životem ve své zemi, s její přírodou a tradicemi.

Prosíme opět zájemce o tlumočení z angličtiny, aby se zapsali do tabulky na vyvěšeném plakátu ve vestibulu školky.
Zájemci o ubytování stážistů v rodině, mohou oslovit paní ředitelku. 

____________________________________________________________________________________ 

Příprava předškoláka na vstup do základní školy

                         Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na trochu netradiční setkáníVýsledek obrázku pro příprava do školy

pořádané v rámci realizace dotačního programu Šablony II.

           v úterý 4. února ve třídě Berušek
                   (pro děti a rodiče z Berušek)
                                          a 
            ve čtvrtek 6. února ve třídě Rybiček
                    (pro děti a rodičeče z Rybiček)

                                 vždy od 16,30

 

 Přijďte se svými dětmi a uvidíte ukázku toho, 

 jak s nimi pracujeme v rámci jejich přípravy na vstup do základní školy. 

Poznáte naše vzdělávací metody, seznámíte se s našimi pomůckami a budete mít možnost hovořit o přípravě Vašich dětí s odborníky.

___________________________________________________________________________ 
Vážení rodiče, Výsledek obrázku pro vánoční hořící svíčka


přejeme Vám krásné a klidné vánoční svátky. Užijte si společně se svými dětmi sváteční čas.
Pozornost, kterou věnujete svým dětem je důležitější než všechny dárky.
Přejeme Vám hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.
Zaměstnanci MŠ Matěchova


________________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče
,
 

ve vánoční charitativní sbírce Děti dětem se Vám podařilo společně vybrat 2 304,- Kč. 

Za tento obnos byly nakoupeny dárky pro děti z kojeneckého ústavu při Thomayerově nemocnici.

Všem dárcům děkujeme!
___________________________________________________________________

Omlouvání formou SMS
Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás novou možnost omlouvání nepřítomnosti dítěte
formou SMS na čísle
771 122 574.
Pokud tedy víte již večer, že Vaše dítě další den nepřijde, neváhejte napsat zprávu.
Paní školnice ráno v 8 hodin všechny sms zprávy zkontroluje.
Prosím, nepoužívejte toto číslo na volání.
Telefonicky můžete děti stále omlouvat ráno do 8 hodin na tel. čísle 241 442 131.


___________________________________________________________________

VÁNOČNÍ BESÍDKYVýsledek obrázku pro vánoční stromeček

se budou konat
ve středu 18. 12. 2019

Rybičky a Berušky - od 16, 30
Motýlci a Žabičky - od 17 hodin

V 17, 45 se opět sejdeme na zahradě u vánočního stromku, zahřejeme se teplým punčem a společně si zazpíváme vánoční koledy.

Prosíme Vás opět o  trochu vánočního cukroví nebo ovoce, abyste  si s dětmi mohli užít pravou vánoční atmosféru.
Těšíme se na Vás! 
______________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče,
z organizačních důvodů se tento rok nekoná vánoční jarmark.


___________________________________________________________________________________________
Ve čtvrtek 5. 12. dopoledne se v naší školce uskuteční
Výsledek obrázku pro čert kreslenýVýsledek obrázku pro plameny kreslené                                                            
Čertovský rej
 
(nikoli návštěva Mikuláše)

Ctíme pravou tradici, že Mikuláš navštěvuje děti doma v předvečer svátku sv. Mikuláše.

Prosíme, přiveďte děti ráno do třídy v masce čertíka


 ___________________________________________________________________________________
Děti dětem


také v letošním školním roce bude v naší školce probíhat charitativní sbírka
na pomoc dětem z kojeneckého ústavu při Thomayerově nemocnici.

Výsledek obrázku pro miminko a lahvička
Sbírka proběhne od 3. - 6. 12. 2019.


Kasičky najdete ve svých třídách.
Za vybrané peníze budou nakoupeny především hygienické potřeby.

 

 Děkujeme, že s námi pomáháte!
______________________________________________________________________________________________

Fotografování jednotlivců 
Výsledek obrázku pro retro fotograf kreslený

proběhne ve školce

v úterý  26. 11. dopoledne. 

Jedná se o sadu fotografií celé postavy na bílém pozadí včetně kalendáře.

 Prosíme, dejte dětem vhodné oblečení.______________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

z důvodu havárie došlo k závadě vytápění budovy. V tomto týdnu je v MŠ chladněji.  Na opravě se pracuje-měla by proběhnout   do neděle 17. 11.

Proto Vás prosíme, dejte dětem do třídy teplé oblečení . Pokud se obáváte o jejich zdraví, pochopíme, pokud si děti necháte doma. Provoz školky však zatím není omezen. 

O víkendu bude oprava probíhat v šatně. Proto Vás prosíme, odneste si v pátek domů všechno oblečení ze šatních skříněk. 

Děkujeme za pochopení
__________________________________________________________________________

Podzimní dýňová slavnostVýsledek obrázku pro dýně

se bude konat ve čtvrtek 14. 11. od 17,30

Prosíme opět šikovné rodiče, aby přinesli vydlabané dýně do soutěže  a dobroty z dýně uvařené či upečené, abychom mohli společně ochutnávat a inspirovat se navzájem osvědčenými recepty.

Sejdeme se před školkou a zahájíme slavnost lampionovým průvodem. Pak následuje hlasování o nejkrásnější dýni, ochutnávka přinesených dobrot .
Paní kuchařky pro Vás opět letos připraví i dýňovou polévku pro zahřátí.

Součástí slavnosti bude i malá výtvarná dílnička. 
Při velkém dešti  počasí se akce uskuteční nejspíše bez průvodu v prostorách školky.

Těšíme se na setkání s Vámi.
___________________________________________________________________________________ 

STÁVKA

 Vážení rodiče,

             ve středu 6. listopadu bude v některých mateřských, základních a středních školách přerušen nebo omezen provoz z důvodu stávky.
            Náš pedagogický tým se rozhodl vyjádřit podporu stávkujícím černým oblečením, ale provoz naší mateřské školy nebude nijak omezen.
            Také se domníváme, že platy učitelů jsou dlouhodobě nedostatečné a nemotivují absolventy pro práci v oboru. Také je potřeba zdůraznit, že plat učitelky mateřské školy se zdaleka neblíží průměrnému platu učitele základní a střední školy.

             Školství se však potýká s dalšími a možná závažnějšími problémy, jako jsou velké počty dětí ve třídách, nízký počet učitelů na tak vysoký počet dětí, inkluze,… Vláda dlouhodobě poškozuje úroveň našeho školství.

Proto se nám jeví „handrkování“ o 8 či 10% do platového základu jako nedůstojné .

                                 
                                                                                    Pedagogický tým MŠ Matěchova       

 _________________________________________________________________________

Vítání občánků
Výsledek obrázku pro miminkoVe čtvrtek 24. 10. se vybraná skupina dětí z Rybiček zúčastní slavnostního přivítání miminek na Nuselské radnici
_________________________________________________________________________
Příští týden se ve školce uskuteční dva vzdělávací programy sdružení Nyctalus:
Image result for vlk 

"A vlk je za dveřmi " pro Rybičky a Berušky v úterý 15. 10. od 9,45


"Ježek bez jablíčka" pro Motýlky a Žabičky v pátek od 9,45

                
                                                                                     Image result for ježek

Nejedná se o pravého vlka, ale o plemeno československý vlčák. Přesto, prosíme, aby  jste děti doma na jeho návštěvu připravili.

_________________________________________________________________________
Image result for miminko kreslené
Vítání občánků
Vybraná skupina dětí z Berušek ve čtvrtek 10. 10. dopoledne vystoupí s krátkým programem na slavnostním Vítání občánků na Nuselské radnici.

_______________________________________________________________


Beseda na téma "Adaptace dítěte v mateřské škole" se koná ve třídě Motýlků

v pondělí 7. října od 17 hodin.

Beseda na téma "Potřeby dítěte v mateřské škole" se koná ve třídě Žabiček 

v úterý 8. října od 17 hodin.
_________________________________________________________________________
Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí rady MČ Praha 4
bude mateřská škola v době vánočních svátků uzavřena od 21. 12. do 5. 1. 2020.
________________________________________________________________________
Vážení rodiče,

ve čtvrtek 5. 9. se od 17 hodin 
koná ve třídě Berušek
odborně tématické setkání,
kde budeme prezentovat aktivity školy, které realizujeme v rámci dotačního programu Podpora multikulturního vzdělávání.
Prosíme, pokud je to možné, nechte děti doma
.
Projekty | cimburacka.cz

__________________________________________________________________________

Po skončení odborně tématického setkání cca od 19 hodin se budou konat tradiční schůzky s vedením školy a SRPŠ.
___________________________________________________________________________

PRÁZDNINOVÝ  PROVOZ
Výsledek obrázku pro sluníčko

Vážení rodiče, v průběhu července je v naší mateřské škole otevřeno pouze pro přihlášené děti.
V srpnu  bude školka otevřena od 26. do 30. 8.  pro přihlášené děti z MŠ Matěchova. 
Školné na srpen činí 164,- Kč.
Vzhledem k tomu, že naše školka byla otevřena v červenci a bude třeba v přípravném týdnu provést generální úklid, prosíme rodiče o pochopení a zvážení, zda je skutečně nástup dítěte  v tomto týdnu nezbytný. 
Děkujeme za pochopení,
Školní rok začíná v pondělí 2. září. 
Budeme s na Vás těšit.
Přejeme Vám krásné léto!


__________________________________________________________________________

Rozloučení s předškolákyVýsledek obrázku pro absolvent dítě ilustrace


se koná ve středu 19. 6. od 16,30

Zveme srdečně předškoláky i jejich rodiče, ale také všechny, kteří se s nimi chtějí rozloučit a pobavit se u divadelního představení,
na naši zahradní slavnosti. 
_________________________________________________________________________
Sportovní odpoledne nejen pro tatínky
aneb
"Hrubá motorika dětí předškolního věku"
Výsledek obrázku pro sport dětí
Odpoledne plné pohybu spojené s besedou na dané téma
se koná 12. 6. od 16,30.
Přijďte si s dětmi zasportovat a dozvědět se mnoho zajímavých informací.
Máte šanci si vyzkoušet řadu sportovních disciplín.

___________________________________________________________________________
Výlet - Divoká Šárka - náhradní termín

Výsledek obrázku pro autobus výlet ilustrace

(projektový den realizovaný v rámci Šablon II)

úterý 25. 6.  Žabičky a Motýlci - "Za krásami přírody do Divoké Šárky"
odjezd - 8,00 (restaurace Pokrok)
návrat - v 15,00 tamtéž


středa 26. 6. Berušky a Rybičky - "Po stopách starých pověstí"
odjezd autobusu - 8,00 (od restaurace Pokrok)
návrat - 16,00
tamtéž

S sebou připravte dětem batůžek na ramena a v něm :
pláštěnku, pití a jídlo na celý den, kapesníky.
Dejte dětem vhodné sportovní oblečení a obuv.
Nezapomeňte na pokrývku hlavy.
Dětem, kterým se dělá při jízdě špatně, dejte ráno Kinedryl. Na zpáteční cestu můžete lék předat paní učitelce.

___________________________________________________________________________
Zprávy ze školy v přírodě
Výsledek obrázku pro penzion tlustá dáma sněžník
pondělí - děti již v pořádku dorazily na místoSmějící se
Odpoledne se  děti vydaly na cestu za potůčkovou vílou a pomáhali stavět lesním skřítkům domečky.
úterý - hry v lese
středa - ve středu si děti hrály převážně v teple doma, plnily úkoly skřítka Pořádníčka
čtvrtek - děti se chystají na dobré palačinky a teplý čaj, večer je čeká diskotéka
______________________________________________________________
Výlet - Divoká Šárka

Výsledek obrázku pro autobus výlet ilustrace
(projektový den realizovaný v rámci Šablon II)

úterý 28. 5.  Berušky a Rybičky - "Po stopách starých pověstí"
odjezd autobusu - 8,00 (od restaurace Pokrok)
návrat - 16,00 tamtéž

středa 29. 5. Žabičky a Motýlci - "Za krásami přírody do Divoké Šárky"
odjezd - 8,00 (restaurace Pokrok)
návrat - v 15,00 tamtéž
S sebou připravte dětem batůžek na ramena a v něm :
pláštěnku, pití a jídlo na celý den, kapesníky.
Dejte dětem vhodné sportovní oblečení a obuv.
Nezapomeňte na pokrývku hlavy.
Dětem, kterým se dělá při jízdě špatně, dejte ráno Kinedryl. Na zpáteční cestu můžete lék předat paní učitelce.
__________________________________________________________________
Jarní besídky

Výsledek obrázku pro dětský úsměv
                                          se letos konají v těchto dnech:

                                          Rybičky - čtvrtek 2. 5.
                                              Motýlci - čtvrtek 16. 5
                                          Žabičky - úterý 21. 5
 Berušky - středa 22. 5.
vždy od 16,30

Forma besídky se v každé třídě liší - některé paní učitelky pořádají workshop, jiné představení.
Přijďte si se  svými dětmi užít zábavné odpoledne.

Po ukončení besídky Motýlků se bude konat 
odborně zaměřené tématické setkání s rodiči na téma
"Nemocné dítě v MŠ"
Všichni jsou srdečně zváni.
_________________________________________________________________

Čarodějnice ve školceVýsledek obrázku pro čarodějnice


V úterý 30. 4. dopoledne
se ve školce koná čarodějnický rej.

Prosíme, přiveďte ráno děti v kostýmu.
_________________________________________________________________
Prázdninový provoz v MŠ Matěchova 

se koná od 1. do 26. 7.2019

Rodiče dětí, které již navštěvují naši MŠ musí nahlásit případný zájem o červencovou docházku nejpozději do konce května.

Zájemce z ostatních mateřských škol zveme k zápisu na prázdninový provoz, který se uskuteční 4. 6. od 13 do 18 hodin.
K zápisu přineste vyplněnou přihlášku a kopii evidenčního listu z Vaší MŠ a také přesnou hotovost na školné - 719,- Kč a stravné podle počtu dní - 37,-Kč/den (děti s odkladem docházky 40,- Kč/den).
______________________________________________________________

PONOŽKOVÝ DEN

 Ve čtvrtek 21. 3.  2019 společně oslavíme Ponožkový den.

Jedná se o vyjádření podpory dětem s Downovým syndromem.

Ráno přiveďte děti s každou ponožkou jinou!

______________________________________________________________
 Den otevřených dveří 

se letos v naší mateřské škole  uskuteční
v úterý 19. března  
Můžete přijít mezi 9 a 11 hodinou dopoledne a 15 a 17 hodinou odpoledne.
Prohlédnete si prostory mateřské školy a na Vaše otázky Vám ráda odpoví paní ředitelka s paní zástupkyní.

_______________________________________________________________

KONZU
LTACE - ŠKOL ZRALOST
Výsledek obrázku pro školák kreslený
                          ve středu  6. 3. od 15 do 18 hodin

                           Vážení rodiče předškoláků,

vzhledem k blížícímu se zápisu do základní školy Vám nabízíme možnost vyslechnout naše postřehy a doporučení ke školní zralosti a připravenosti Vašeho dítěte.

V případě zájmu se neváhejte ve třídě Berušek zapsat na konzultaci k paní učitelce Klečatské nebo k paní ředitelce Štanclové.

___________________________________________________________________
KARNEVALVýsledek obrázku pro karnevalová maska


Ve čtvrtek 28. 2. dopoledne  se ve školce bude konat tradiční setkání masek.
Prosíme, přiveďte děti do třídy již převlečené.________________________________________________________________

Komunitně osvětové setkání

19. 2. od 16,30

Výsledek obrázku pro planeta děti ilustrace

 

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na odpolední setkání, jehož náplní bude diskuse nad problematikou integrace dětí a rodin z odlišného kulturního prostředí v naší zemi.
Setkání je organizováno v rámci aktivit Výzvy č. 28.

 V rámci tohoto setkání vystoupí pí. Chmelíková ze společnosti META, která pomáhá cizincům při začlenění do naší společnosti.

  Vystoupí také rodiče dětí přímo z naší mateřské školy. Budeme mít možnost hovořit s rodiči z Ukrajiny, Ruska, Moldávie a Vietnamu. Dozvíme, jaké obtíže museli v Čechách překonávat, co bylo pro ně nejtěžší i co jim pomohlo. 

Pokud to čas dovolí, bude paní ředitelka také prezentovat své zkušenosti ze stáže ve Švédku a v Anglii. 

Naše škola klade velký důraz na přátelské vztahy mezi rodiči i dětmi všech národností. 

Zveme tedy všechny rodiče, které tato problematika zajímá, na příjemné posezení při kávě a čaji.
Projekty | cimburacka.cz

 

____________________________________________________________________________

Zaměstnanci MŠ Matěchova Vám přejí krásné vánoční svátky 

a hodně štěstí a zdraví v novém roce.
______________________________________________________________________________
Srdečně Vás zveme na vánoční besídky, 
které se budou konat ve středu  19. prosince

Berušky a Rybičky od 16,30
Motýlci a Žabičky od 17 hodin

V 17,45 se všichni sejdeme na zahradě u vánočního stromečku, zazpíváme si koledy
a zahřejeme se teplým punčem.

Přijďte si užít vánoční atmosféru !
_______________________________________________________________________________
Ve středu 5. 12. dopoledne se v naší školce uskuteční
Výsledek obrázku pro čertík
                                                                  
Čertovský rej
 
(nikoli návštěva Mikuláše)

Ctíme pravou tradici, že Mikuláš navštěvuje děti doma v předvečer svátku sv. Mikuláše.
Prosíme, přiveďte děti ráno do třídy v masce čertíka.
_______________________________________________________________
_________
ADVENTNÍ JARMARK
Výsledek obrázku pro vánoční cukroví

se uskuteční v úterý 11. 12. 2018 od 16 hodin.

Opět se můžete těšit na výtvarnou dílnu, nákup cukroví a drobných dárečků.
Prosíme všechny, kteří se chtějí aktivně zapojit a prodávat své výrobky, aby se obrátili na paní Procházkovou ze SRPŠ nebo na paní ředitelku.
______________________________________________________________________________
EDISON LITTLE

Výsledek obrázku pro edison little aiesec
od 3. do 7. prosince bude v naší školce probíhat oblíbený projekt Edison Little.
Stážisté by tentokrát měli být z Číny a Rumunska.
Prosíme rodiče, kteří mají chuť zapojit se do tlumočení, aby se přihlásili u paní ředitelky.

videa stážistů:
Emanuel (Romania) - https://drive.google.com/file/d/12_z3ps7YdY6_jPHfBOeyf6obMdPHxdFZ/view?usp=sharing 
Sijia (Austrália) - https://www.youtube.com/watch?v=6DtdYHJucSw&amp=&feature=youtu.be 

____________________________________________________________________
Děti dětem


také v letošním školním roce bude v naší školce probíhat sbírka
materiální pomoci pro děti z kojeneckého ústavu při Thomayerově nemocnici.Výsledek obrázku pro kojenec

Sbírka  proběhne v týdnu od 26. - 6. 12. 2018.


Kasičky najdete ve svých třídách.
Za vybrané peníze budou nakoupeny především hygienické potřeby.
________________________________________________________________________________

Fotografování 


Ve čtvrtek 15. 11. dopoledne bude ve školce probíhat fotografování .
Jedná se o portrétovou fotografii v sadě s kalendářem.

Prosíme rodiče, aby předem nahlásili o kolik sad mají zájem.

______________________________________________________________________________
Podzi
mní dýňová slavnost 
se bude konat 

ve čtvrtek 1. listopadu od 17,30

Výsledek obrázku pro dýně halloween
Program zahájíme krátkým lampionovým průvodem v okolí školky.
Po návratu na zahradu Vás čeká hlasování o nejkrásnější dýni,
ochutnávka přinesených dýňových specialit, teplý čaj a malá výtvarná dílnička.


Prosíme šikovné rodiče o přinesení vyřezaných dýní a upečení dýňových dobrot,
abychom měli co hodnotit a ochutnávat.


Další informace nejdete ve vestibulu MŠ.

Součástí tohoto odpoledne bude také beseda s pí. Kamilou Prouskovou na dušičkové téma
"Smrt není tabu"
a konzultační hodiny pro rodiče dětí z  Motýlků s paní učitelkou Rejmanovou a Čapkovou.
Zapsat se na konzultaci můžete na formuláři vyvěšeném na dveřích do třídy.

____________________________________________________________________________
Sportovního atletického dopoledne v ZŠ Poláčkova


se zúčastní děti z Rybiček a Berušek
ve středu 26. 9. dopoledne.
Prosíme, dejte dětem ráno do školky batoh a v něm pití a pláštěnku.
__________________________________________________________________________-
Vážení rodiče,

ve čtvrtek 13. 9. se od 17 hodin 
koná ve třídě Berušek
schůzka rodičů s vedením školy a schůze SRPŠ.
Je potřeba prodiskutovat Školní řád, 
seznámíme Vás s plánovanými akcemi  a také je nutné schválit nový
výbor Sdružení rodičů a přátel školy.
Prosíme, pokud je to možné, nechte děti doma.
__________________________________________________________________________
Setkání s rodiči

Ve čtvrtek 13. 9. od 15 do 17 hodin se ve třídě Berušek uskuteční odborně tématické setkání s rodiči na téma
Podpora multikulturního vzdělávání v naší MŠ.
Jedná se o prezentaci aktivit projektu a představení nového dvojjazyčného asistenta.
Projekty | cimburacka.cz


__________________________________________________________________________
Vítáme Vás v novém školním roce


Vážení rodiče, těšíme se na pondělní návrat dětí do školky.
Na hlavní nástěnce zjistíte, do které třídy je Vaše dítě zařazeno.
V šatně na nástěnce příslušné třídy si vyhledejte značku a uložte si věci do své skříňky.
Prosíme, vykliďte své loňské skříňky pro nové děti.
Ve třídě, prosím, zkontrolujte s paní učitelkou evidenční list (hlavně tel. číslo) a domluvte si případně průběh adaptace.

Věřím, že se většina dětí na návrat těší a že slziček  nováčků bude jen pár.
_________________________________________________________________________
Informace pro rodiče - srpen


Od 27. - 31. 8. bude v naší mateřské škole omezený provoz.
Pokud bude Vaše dítě docházet, nahlaste tuto informaci do konce června pí. učitelce. Školné na srpen činí  160,- Kč.

Prosíme, zrušte na léto trvalé příkazy za školné a stravné a odneste ze skříněk všechny své věci.
Nové děti nastupuji až 3. 9. 2018.

Přejeme Vám krásné léto plné odpočinku a těšíme se na setkání  s Vámi  v novém školním roce.
_________________________________________________________________________
Noc ve školcePředškoláky, kteří se letos loučí s naší mateřskou školou zveme na spaní ve školce.

Sejdeme se ve čtvrtek 21. 6. v 19 hodinVýsledek obrázku pro měsíc ilustrace
po večeři a večerní hygieně.
Bližší informace a zápisový list nejdete ve vestibulu školky.


_________________________________________________________________________
Rozloučení s předškoláky
Výsledek obrázku pro rytíř v brnění
 srdečně Vás zveme na tradiční zahradní slavnost,

    která se koná ve středu 20. 6. od 16,30.

Čeká Vás opět vystoupení šermířů a pasování předškoláků
 na školáky._____________________________________________________________________

Zprávy z Benecka

10,50 - Autobus dojel  na místo. Cestou byla přestávka na svačinu. Děti jsou v pořádku.
 hrají si na louce u hotelu a paní učitelky jim vynášejí kufry .

úterý 12. 6. - V noci nikdo neplakal, dětem  v hotelu moc chutná a stále si přidávají. Ráno pršelo, ale teď už děti staví v lese domečky.

středa 13. 6. - Dnes vládne i v Benecku deštivé počasí, takže dopoledne si děti hrály v herně a odpoledne vyrazí v pláštěnkách prozkoumat okolí a zahrát si pár her. Na večer je v plánu diskotéka.

čtvrtek 14. 6. - dnes je v Benecku krásný den. Dopoledne byly děti na rozhledně Žalý a odpoledne je čeká velká stopovací výprava za pokladem. Na závěr dostanou zmrzlinové poháry.

Jakmile zítra vyrazí na zpáteční cestu, paní učitelky zavolají do školky a během  cesty  budou komunikovat s MŠ, zda nemají zpoždění. Klidně  zavolejte.

Návrat odhadujeme tak na 16,30, ale netušíme, jaký bude provoz.

Výsledek obrázku pro hotel žalý

_________________________________________________________________________
Škola v přírodě - hotel Žalý - Benecko

Odjezd: 11.  6. 2018 - sraz v 7,30 u restaurace Pokrok

Nezapomeňte přinést všechny potřebné dokumenty!

Před odjezdem odevzdáte:
Martině - děti Mrkající
Lucce - bezinfekčnost
Monče - léky
Soničce - pohledy, korespondenční lístek a sladkosti

Dětem, kterým se dělá špatně, dejte před odjezdem Kinedryl. Do batůžku dejte svačinu a pití. 
Návrat: v pátek mezi po 16 hodině ( s ohledem na dopravní situaci) opět k restauraci Pokrok
_________________________________________________________________________
Preventivní program - jak se chovat při setkání se psemVýsledek obrázku pro pes ilustrovaný silueta

se koná 13. a 14. 6. dopoledne.
Děti se naučí, jak se chovat při setkání s cizím psem, jak se s ním seznámit a jak se k němu chovat, případně, jak se mu bránit.

_________________________________________________________________________

Sportovní baseballové dopoledne 


V úterý 5. 6. se děti z Rybiček a Berušek zúčastní sportovníhoVýsledek obrázku pro eagles braník
                       programu na hřišti Eagles v Braníku.

      Prosíme, dejte dětem batůžek s pitím a pláštěnkou.                  
                           Příchod dětí do MŠ ráno do 8,00.

Krátká reportáž z akce:
https://prahatv.eu/porady/zpravy-z-prahy/zpravy-z-prahy-05-06-2018-18-00

___________________________________________________________________________
          Sportovní odpoledne nejen pro tatínky
                                                                                  
Výsledek obrázku pro father and son sports
              srdečně Vás zveme na tradiční
              sportovní odpoledne ve školce, 
                             které se koná
     v úterý 29. května  
od 16 hodin na zahradě.
    Při nepřízni počasí se pokusíme přesunout
                          akci na jiný termín.


___________________________________________________________________________
Celoškolní výlet pro všechny děti


Výprava za bílými jeleny 
do obory ŽlebyVýsledek obrázku pro obora žleby

            se koná v úterý 22. 5.
Příchod do školky nejpozději v 7,30
        Odjezd autobusem  v 8,00 
          Návrat  kolem 15 hodiny.

S sebou dejte dětem batůžek  s pláštěnkou a pitím.
Svačinu i oběd budou mít ze školky.

Na sebe vhodné sportovní oblečení podle počasí.
_______________________________________________________________________
                                        Srdečně Vás zveme na
JARNÍ BESÍDKY - tentokrát trochu jinak!Výsledek obrázku pro květiny

Letos si každá třída připravila  besídku podle svého - někdo předvede klasické vystoupení, někdo přidá workshop a někde budete společně s dětmi plnit úkoly.

Motýlci a Žabičky - v úterý 15. 5.  od 16,30

Rybičky a Berušky - ve čtvrtek 17. 5. od 16,30

__________________________________________________________________________
Projekt primární prevence 

Ve spolupráci se společností Proxima Sociale jsme pro předškolní děti (Rybičky a Berušky) připravili  na duben sérii vzdělávacích pořadů.  
Děti absolvují programy na téma šikany, drogové závislosti, rizikového chování, zdravého životního stylu, atd.
Projekt probíhá po celý duben, vždy 1x týdně.

________________________________________________________________________________________
Vážení rodiče, rádi bychom Vám představili nový celoškolní projekt


„Poznáváme svět“, 

který bude probíhat od 3. do 13. 4. v naší mateřské škole. 

Oslovili jsme rodiče odlišných národností a požádali je o připravení krátké prožitkové prezentace o své zemi. 

Zapojili se také rodiče, kteří mají kamaráda původem z Japonska a rodiče, kteří procestovali Jižní Ameriku. 

Vaše děti se tedy mohou těšit na prezentaci o Rumunsku, Ukrajině, Belgii, Japonsku a Jižní Americe. 

Věříme, že tento projekt zajímavou formou obohatí znalosti Vašich dětí. Jsme nadšeni, že se zde našli rodiče,
kteří jsou ochotni podělit se o své zážitky a zkušenosti.
 

 _______________________________________________________________

 Den otevřených dveří

se letos v naší mateřské škole  uskuteční ve čtvrtek
12. dubna. 

Můžete přijít mezi 9 a 11 hodinou dopoledne a 15 a 17 hodinou odpoledne.
Prohlédnete si prostory mateřské školy a na Vaše otázky Vám ráda odpoví paní ředitelka s paní zástupkyní
__________________________________________________________________
Noc s AndersenemVýsledek obrázku pro pejsek a kočička
se koná v pátek 23. 3. od 18 hodin.

Na akci mají přístup pouze rodiče a děti, kteří se zapíší do pořadníku ve vestibulu školy. Zde také najdete všechny potřebné konkrétní informace.


______________________________________________________

       Screening školní
zralosti

Ve čtvrtek 8. a  15. 3. dopoledne proběhne ve školce orientační vyšetření školní zralosti dětí  odborníky z pedagogicko psychologické poradny. 
Pro vyšetření každého dítěte je nutný podepsaný souhlas zák. zástupce!

Výsledky vyšetření pak budou konsultovány s rodiči v úterý 27. 3.. v odpoledních hodinách dle časového harmonogramu, který bude vyvěšen na  nástěnce ve vestibulu.

_________________________________________________________________
KarnevalVýsledek obrázku pro karneval

Ve čtvrtek 22. února dopoledne se v naší školce koná KARNEVAL!!!
Prosíme, připravte dětem masky  a ráno přiveďte děti do třídy již oblečené. ____________________________________________________________________________
Návštěva divadelního představení v ZŠ Školní

v úterý 20. 2. dopoledne děti z Berušek a Rybiček
navštíví muzikálové představení
"O dvanácti měsíčkách" pěveckého sboru Kosáci a Kosáčata
ze základní školy Školní v Braníku.

___________________________________________________________________________
Jarní prázdniny 

V průběhu jarních prázdnin (5. - 9.2.) bude provoz školky omezen na dvě třídy.
V tomto týdnu neprobíhají žádné akce ani zájmové kroužky.

Prosíme rodiče, aby včas nahlásili docházku dítěte paní učitelce.
___________________________________________________________________________


Vánoční besídky
Výsledek obrázku pro vánoční stromeček inspirace

se konají ve všech třídách v  úterý 19. 12. od 17 hodin.

Kolem 18 hodiny se sejdeme na zahradě u vánočního stromečku, zazpíváme si  společně  koledy a zahřejeme se horkým punčem.
Prosíme, přineste dětem do úterního rána do třídy trochu cukroví, aby si užily pravou vánoční atmosféru.

__________________________________________________________
Výsledek obrázku pro kreslení čertiČertí rej se koná v úterý 5. 12. dopoledne 

Tentokrát děti nenavštíví ve školce Mikuláš, Čerti ani  Andělé , ale vytvoříme si ve třídách   vlastní peklo.

Přiveďte děti ráno  v kostýmu čertíka.

V případě nutnosti mohou vstoupit i malí andělé, aby nás tu chránili.

 ___________________________________________________________________________

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ

 

Předvánoční fotografování dětí letos proběhne v úterý 28. 11. dopoledne.

I když zřejmě nepůjde o foto celé postavy, dejte dětem hezké oblečení. Opět budeme objednávat sadu kalendáře a jednotlivých fotografií.
_______________________________________________________________
Tradiční vánoční jarmark a vánoční dílna
Výsledek obrázku pro vánoční přáníčka ručně dělaná

V úterý 12. prosince  od 16  hodin se koná opět vánoční jarmark a výtvarná dílna.
Tentokrát bude výtěžek použit na nákup speciální pomůcky pro dívenku z naší školky, která má závažnou zrakovou vadu.
Přijďte prodávat vaše drobné výrobky a cukroví, nakupovat a vyrábět.

Součástí akce bude také beseda s odborníkem na téma rozvíjení jemné motoriky u dětí.
___________________________________________________________________________
Workshop - Bedýnky příběhů a tvořivá dílnaVýsledek obrázku pro Inbáze


Ve spolupráci se společností InBáze pořádáme v pondělí 27. 11. tvořivý workshop. Jedná se o čtení ukrajinské pohádky - ukrajinsky a také česky. Po přečtení následuje tvořivá dílna s ukrajinskou tématikou. Akce se bude konat ve třídě Rybiček na podporu  začlenění dětí ukrajinské národnosti.
________________________________________________________________________

Návštěvy seniorů v naší MŠ
Výsledek obrázku pro o.p.s. mezi námi

v letošním školním roce zahajujeme ve spolupráci s o.p.s. Mezi námi novou formu setkávání se seniory.
Skupinka seniorů bude navštěvovat přímo naší školku 2x měsíčně - vždy v pondělí od 13,30 do 14,30.  Zatím začínáme u Berušek. V případě větší skupiny seniorů, můžeme rozšířit akci i do Rybiček.


_______________________________________________________________________________________

„Čisté zoubky se nekazí“Výsledek obrázku pro děti čištění zubů

 V pondělí 6. 11. dopoledne proběhne v naší školce preventivní program o správném čištění zubů. Prosíme, dejte dětem do školky jejich používaný zubní kartáček.

 Děkujeme.
_______________________________________________________________________________________
Podzimní dýňová slavnost
Výsledek obrázku pro halloween

se koná ve středu 1. listopadu od 17,30.

Nejprve se sejdeme před školkou a vydáme se na malý lampionový průvod, po návratu na zahradě ochutnáme dýňové dobroty našich maminek, prohlédneme si pečlivě dýně a budeme hlasovat pro tu nejkrásnější. 

Věříme, že s najde opět dostatek nadšenců pro výrobu dýní i pro pečení dýňových dobrot.


__________________________________________________________________________
Netopýři ve školceVýsledek obrázku pro netopýr


V pondělí 30. 10. dopoledne navštíví naši školku
pracovníci záchranné stanice NYCTALUS a seznámí děti v rámci programu "Zimní spáči" se zajímavostmi ze života netopýrů. Děti si budou moci netopýra prohlédnout zblízka a odvážlivci i pohladit.


___________________________________________________________________________
PROJEKT EDISON OPĚT V NAŠÍ MŠ
Výsledek obrázku pro edison aiesec

      V týdnu od 25. do 29. 9 proběhne v naší školce opět mezinárodní projekt,
který sbližuje lidi rozdílných národností.

Tentokrát zde budou dvě stážistky - Beatrice z Rumunska a Irem z Turecka.
Stážistky budou Vaše děti hravou formou seznamovat s přírodou, tradicemi a životem v jejich zemích.
Věříme, že projekt bude pro Vaše děti velkým zážitkem.
Děkuji všem přihlášeným tlumočníkům z řad rodičů.

Zde najdete videa obou dívek:
https://www.youtube.com/watch?v=XLUFOHJXiMI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Gwzbebf_bfg&feature=youtu.be

___________________________________________________________________________
Rozloučení s létemVýsledek obrázku pro rozloučení s létem pankrác


v případě příznivého počasí
se děti z Rybiček a Berušek
v pátek 15. 9. dopoledne zúčastní zábavné akce
v Centrálním parku na Pankráci.

S sebou: batůžek, pláštěnku, pití


___________________________________________________________________________

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mateřská škola Matěchova