Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

  

 

Plán kulturních akcí – 1. pololetí 2019/2020

 

ZÁŘÍ

16. 9. - 27. 9. – ve třídě Rybiček a Berušek proběhne tematický blok 

zaměřený na prevenci problémového chování dětí ve spolupráci se společností Proxima Sociale

 

Výsledek obrázku pro kaÅ¡párekŘÍJEN

4. 10. v 9,30 – „Plecha a Neplecha v lese“ – divadelní pohádka

10. 10. od 10,00 – Vítání občánků – třída Rybiček
 

15. 10. v 9,45 – „A vlk je za dveřmi“ program ekocentra Nyctalus (3. a 4. tř.)

18. 10. v 9,45 – „Ježek bez jablíčka“ program ekocentra Nyctalus (1.a 2.tř.)
 

24. 10. od 10,00 – Vítání občánků – třída Rybiček

 

LISTOPAD

8. 11. v 11,00 – „Co medvědi o podzimu nevědí“ – divadelní pohádka 

14. 11. od 17,30 – tradiční Dýňová slavnost a lampionový průvod

26. 11. od 10,00 – fotografování jednotlivců

29. 11. v 9,00 – „Vánoční příběh“ - pohádka

 

PROSINEC

5. 12. dopoledne – Čertovský rej

10. 12. od 16,00 – tradiční Vánoční jarmark
 - ZRUŠEN!!!

18. 12. Vánoční besídky pro rodiče – 16,30- Rybičky, Berušky
                 
                                                       17,00 Žabičky, Motýlci  

           17,45 – tradiční setkání u vánočního stromku, zpěv koled
 

19. 12. v 11,00 – pohádka „Vánoce aneb cesta do Betléma“ 

20. 12. v 10,00 – vánoční zpívání na schodech

 

LEDEN


7.1. v 10,00 – divadlo „O tureckém rybáři“

 

 

Program může být z organizačních důvodů upraven či doplněn o další akce školy nebo SRPŠ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mateřská škola Matěchova