Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ

Vážení rodiče,

 na základě usnesení rady MČ Praha 4 je provoz MŠ Matěchova v období letních prázdnin v termínu

od 15. do 28. 7. 2024.

Nejpozději do 26. 4. nahlaste paní učitelkám Váš závazný zájem o umístění dítěte v MŠ Matěchova
zvlášť na týden od 15. - 19. 7.  a 22. - 26. 7. 2024.

V případě potřeby umístit dítě v jiné mateřské škole v dalším termínu prázdnin si vyzvedněte u ředitelny příslušnou přihlášku  a vyplněnou ji předejte paní učitelce na třídu také nejpozději do 26. 4. 2024.
Vaše přihlášky doplníme o Evidenční list a předáme do příslušných škol.
Informace pro zájemce z ostatních mateřských škol:

Pokud plánujete umístit v době od 15. - 28. 7.  do naší mateřské školy,  vyzvedněte si přihlášku ve Vaší škole
a vyplněnou ji tam vraťte. Tato přihláška nám bude předána.

Platba školného a stravného:

Školné i stravné budeme vybírat předem v hotovosti v úterý 11. 6. 2024 od 15 do 18 hodin
v kanceláři ředitelky školy.

Prosíme, připravte si přesnou částku - tedy školné 529,- Kč a stravné 49,- Kč/den (děti s odkladem školní docházky 52,- Kč/den).

Pokud množství zájemců převýší kapacitu školy, budeme se Vám ve spolupráci se zřizovatelem snažit pomoci zajistit místo v jiné mateřské škole ve stejném termínu. 


Mateřská škola Matěchova