Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Vážení rodiče,

               osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců (ev.osob pověřených vyzvedáváním dětí) zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) .

MŠ Matěchova zpracovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců stanovené Školským zákonem. Pro zpracovávání údajů nad rámec zákona jsme povinni doložit souhlas zákonných zástupců.

V případě dotazů se můžete obrátit na vedení MŠ nebo na pověřence. Pověřencem  pro MŠ  Matěchova je Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, odpovědná osoba, vykonávající funkci pověřence: 

Mgr. Jana Pužmanová

·         kontaktní údaje na pověřence: poverenec.GDPR@praha4.cz261 192 487.

Mateřská škola Matěchova