Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Vážení rodiče,

               osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců (ev.osob pověřených vyzvedáváním dětí) zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) .

MŠ Matěchova zpracovává osobní údaje dětí a jejich zákonných zástupců stanovené Školským zákonem. Pro zpracovávání údajů nad rámec zákona jsme povinni doložit souhlas zákonných zástupců.

V případě dotazů se můžete obrátit na vedení MŠ nebo na pověřence. Pověřencem  pro MŠ  Matěchova je pí. Hana Maňáková - tel. 261 192 487. 
Mateřská škola Matěchova