Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Výsledky zápisu pro školní rok 2018/2019

Přijaté děti: 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 16, 18,  21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61

Nepřijaté děti:
11, 15, 19,  24, 29, 30, 31, 13, 33, 36, 39, 48, 50, 51, 52

Zápis do mateřské školy pro ško
lní rok 2018/2019

Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na Praze 4. Probíhá v kanceláři ředitelky mateřské školy. K zápisu se dostaví rodič i s dítětem.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.
  
Vydávání přihlášek - 2. a 3. 5. 2018 od 13 do 18 hodin
- obdržíte žádost o přijetí
- získáte  veškeré informace k vyplnění formuláře a dalším potřebným potvrzením (potvrzení lékaře, potvrzení trvalého pobytu dítěte)

Příjem přihlášek (zápis) - 9. a 10. 5. 2018 od 13 do 18 hodin
- rodič se dostaví i s dítětem
-
odevzdáte vyplněné přihlášky, paní ředitelka zkontroluje trvalý pobyt v OP rodiče a RL dítěte

Termín oznámení výsledků zápisu (vydávání rozhodnutí) - 30. 5. 2018 od 13 do 18 hodin

Výsledky budou zveřejněny 31. 5. také na našich internetových stránkách.

Rodiče dětí, které budou přijaty ke vzdělávání v naší mateřské škole obdrží při vydávání rozhodnutí další formuláře - evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování. Tyto formuláře potom odevzdá rodič vyplněné na informační schůzce  pro nové rodiče, která se bude konat ve středu 13. 6. 2018 od 17 hodin.

Pro zápis do mateřské školy je nutné splnit kriterium trvalého pobytu dítěte a alespoň jednoho z rodičů v Praze 4.
Jediným dalším kriteriem rozhodujícím o přijetí či nepřijetí je věk dítěte.

Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm.d) školského zákona.

Přednostně bude  v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

V souladu s § 36 odst.3 správního řádu mají zákonní zástupci právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí - ve čtvrtek 24. 5. od 13 do 16 hodin.

Rodiče, kteří mají zájem o individuální (domácí) vzdělávání, oznámí tento fakt ředitelce školy při zápisu.Mateřská škola Matěchova