Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Informační schůzka pro rodiče nově přijatých děti

se koná 13. 6. od 17 hodin
.

Paní ředitelka Vás seznámí s organizací vzdělávání v naší MŠ, předá praktické informace o chodu školky a zodpoví ráda Vaše dotazy.
Prosíme, přijďte bez dětí.


Seznam dětí přijatých ke vzdělávání  pro šk. rok. 2019/2020

2,4,7,10,13,14,15,17,18,21,23,33,34,35,36,45,47,48,52,58,62,65,70,80,81

Seznam nepřijatých dětí

1,3,5,6,8,9,11,12,16,19,20,22,24,25,26,28,29,30,31,32,39,40,41,42,43,44,46,49,51,53,54,55,56,57,59,61,63,64,66,68,69,71,72,
73,74,75,76,77,78

_______________________________________________________________________________
Zápis do mateřské školy Matěchova pro školní rok 2019/2020

Vydávání žádostí o přijetí - 24. a 25. 4. od 13 - 18 hodin
nebo elektronicky.
Formulář žádosti ke stažení naleznete ZDE nebo mezi Dokumenty.

   Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na Praze 4. Probíhá v kanceláři                  ředitelky mateřské školy. K zápisu se dostaví rodič i s dítětem.
   Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího                          roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  

             ZÁPIS - příjem přihlášek 14. a 15. května od 13 do 18 hodin
- rodič se dostaví osobně i s dítětem
-
 odevzdáte vyplněné přihlášky, paní ředitelka zkontroluje  OP rodiče a RL dítěte, potvrzení o trvalém pobytu dítěte (nebo OP dítěte), potvrzení o zákonném očkování
                                                      
                                          Kriteria rozhodující o přijetí dítěte
                                        - trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4   
                                                          - věk dítěte 
                    (Jestliže dítě splňuje první kriterium, rozhoduje jen věk dítěte.)


Termín oznámení výsledků zápisu (vydávání rozhodnutí) - 5. 6. od 13 do 18 hodin.

Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách stránkách školy nejpozději
do 12. 6. 2019.


Rodiče dětí, které budou přijaty ke vzdělávání v naší mateřské škole obdrží při vydávání rozhodnutí další formuláře - evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování. Tyto formuláře potom odevzdá rodič vyplněné na informační schůzce  pro nové rodiče, která se bude konat 
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm.d) školského zákona.

Přednostně bude  v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

V souladu s § 36 odst.3 správního řádu mají zákonní zástupci právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí - 30. 5. 2019 od 14 do 16 hodin.

Rodiče, kteří mají zájem o individuální (domácí) vzdělávání, oznámí tento fakt ředitelce školy při zápisu.Mateřská škola Matěchova