Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Vážení rodiče,
předpokládám, že zápis do mateřských škol bude v letošním roce probíhat v jiném režimu.
Očekávám informace od zřizovatele. V tuto chvíli tedy nejsou níže uvedené informace o zápisu relevantní a bude zveřejněn jiný postup. Novou přihlášku pro školní rok 2020/21 zveřejním následně v dokumentech. 

Děkuji za pochopení
Mgr. Erika Štanclová

Zápis do mateřské školy Matěchova pro školní rok 2020/2021


Vydávání žádostí o přijetí - 22. a 23. 4. od 13 - 18 hodin v MŠ
nebo elektronicky.

                  ZÁPIS - příjem přihlášek 12. a 13. května od 13 do 18 hodin

- Zápis je určen pro děti s trvalým pobytem na Praze 4.
   Probíhá v kanceláři ředitelky mateřské školy. 
- K zápisu se dostaví rodič i s dítětem.

- Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího                            roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.  
- odevzdáte vyplněné přihlášky, paní ředitelka zkontroluje  OP rodiče a RL dítěte,    potvrzení o trvalém pobytu dítěte (nebo OP dítěte), potvrzení o zákonném očkování
                                                      
                                     Kriteria rozhodující o přijetí dítěte
                                        - trvalý pobyt dítěte v MČ Praha 4   
                                                                    - věk dítěte 
                    (Jestliže dítě splňuje první kriterium, rozhoduje jen věk dítěte.)


Termín oznámení výsledků zápisu (vydávání rozhodnutí) - 27. 5. od 13 do 18 hodin.

Výsledky budou zveřejněny také na internetových stránkách stránkách školy nejpozději
do 29.5. 2020.


Rodiče dětí, které budou přijaty ke vzdělávání v naší mateřské škole obdrží při vydávání rozhodnutí další formuláře - evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování.
Tyto formuláře potom odevzdá rodič vyplněné na informační schůzce  pro nové rodiče, která se bude konat 11. 6. 2020 od 17 hodin.
Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území ČR ve smyslu ustanovení §20 odst.2 písm.d) školského zákona.

Přednostně bude  v souladu s ustanovením §34 odst.4 školského zákona vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

V souladu s § 36 odst.3 správního řádu mají zákonní zástupci právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí - 21. 5. 2019 od 14 do 16 hodin.

Rodiče, kteří mají zájem o individuální (domácí) vzdělávání, oznámí tento fakt ředitelce školy při zápisu.Mateřská škola Matěchova