Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Matěchova

Výbor:

Michaela Besperátová  předsedkyně

Irena Hadáčková– pokladník

Petr Holub – místopředseda

 

Výbor byl jednomyslně zvolen rodiči na jednání členské schůze  SRPŠ 5. 9. 2023. Tímto Vám všem děkujeme za projevenou důvěru a budeme se snažit Vás nezklamat.

  Spolek rodičů pomáhá mateřské škole financovat kulturní aktivity  pro děti, vzdělávací pořady, výlety,  oslavy a slavnosti (Mezinárodní den dětí, Sportovní den, Rozloučení s předškoláky, atd.) a také pomáhá s jejich realizací.
                                                                            

 

Kontakt: srps.matechova@email.cz

Využívejte, prosím, tuto adresu k zasílání podnětů, připomínek a nápadů. Budeme za ně moc rády.

Číslo účtu:  2300407039/2010

Příspěvek do SRPŠ: v letošním roce  vybíráme opět 1 000,-Kč (předškoláci 1 200,-Kč)  za jedno dítě

Variabilní symbol:stejný jako VS vašeho dítěte pro platbu školného a stravného

 


Vážení rodi
če,

členské příspěvky do fondu SRPŠ (na akce, divadélka, vánoční dárky atd. pro děti) na školní rok 2023-2024 prosím zasílejte nebo vkládejte na účet SRPŠ u Fio Banky co nejdříve tak,  aby peníze byly na účtu SRPŠ nejpozději 31. 10. 2023.

 

 

 

Mateřská škola Matěchova