Mateřská škola Matěchova

Halasova 1069, Praha 4 - Krč, 140 00

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Matěchova

Výbor:

Irena Hadáčková  předsedkyně

Michaela Tvrz Kodíčková – jednatelka

Denisa Leiš Maazová – pokladní

 

Výbor byl jednomyslně zvolen rodiči na jednání členské schůze  SRPŠ 5. 9. 2019 Tímto Vám všem děkujeme za projevenou důvěru a budeme se snažit Vás nezklamat.

                                                                                

 

Kontakt: srps.matechova@email.cz

Využívejte, prosím, tuto adresu k zasílání podnětů, připomínek a nápadů. Budeme za ně moc rády.

Číslo účtu:  2300407039/2010

Příspěvek do SRPŠ: 1 000,-Kč (předškoláci 1 200,-Kč) ročně za jedno dítě

Variabilní symbol:stejný jako VS vašeho dítěte pro platbu školného a stravného

 


Vážení rodi
če,

členské příspěvky do fondu SRPŠ (na akce, divadélka, vánoční dárky atd. pro děti) na školní rok 2018-2019 prosím zasílejte nebo vkládejte na účet SRPŠ u Fio Banky co nejdříve tak,  aby peníze byly na účtu SRPŠ nejpozději 31. 10. 2019.

 

 

 

Mateřská škola Matěchova